سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اتوبوس و اون میله کذاییش!

دوشنبه 85 آبان 8 ساعت 5:23 عصر

سلام ....
  آقا لطفا در عقب رو بزن....
میله ؛ حد فاصل آقایان وخانومها.

 زنی در کنارم دستش را به میله ی بالا سرش گرفته بود و آستینش کمی آمده بود پایین.
    آنور میله ؛نگاههایی به سفیدی ساعد این خانوم بود.

 من خیلی ناراحت شدم وبهم برخورد واز ....
     من: خانوم شما بفرمایید بشینید.
     -او: ممنون خانوم.

 این کار رو کردم فکر کردم با اون چشمها مقابله کرده ام. ناگهان....

    ناگهان صدایی آمد وگفت:
         خانوم بفرمایید جای من!

 در آن لحظه دستم به میله بود.

 

 پی نوشت: تورو خدا قبل از اینکه موضع بگیرید، یه دور بدون غرض بخونید بعد من رو کافر کنید.

التماس دعا ....
   یامحمد وعلی


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]


خیابان گردی یا خاکبرسرت حسن!

یکشنبه 85 آبان 7 ساعت 12:58 صبح

سلام ....
 مادری همراه با دختر کوچکش در خیابان ساعت 19:30  امروز:


    دست دختر کوچولو در دست مادر در خیابان های پر از عابر.

مادری همراه با دختر کوچکش در خیابان ساعت 19:32 امروز:
    چشمان دختر ناخود آگاه به خانومی میافتد.
          ازپایین نگاهش میآید به بالا.
            1.سیاه
            2.سفید
            3.شلوار
            4.بازم شلوار
            5.شاید مانتوی رنگی
            6. خطوط!!!!!!!!!! اندام!
            7.یه تیکه پارچه!

مادری همراه با دختر کوچکش در خیابان ساعت 19:36 امروز:
   دختر شیطونی میکنه .یواشکی دستشو از دست مادر رها میکنه وعقب میندازه خودشو از مادر.
           ازپایین تا بالا:

            1-7. سیاه

               .
               .
               .
               .

مادری همراه با دختر کوچکش در خونه ساعت 20:0 امروز:

        مامان؟
       -جون مامان؟
        چرا شما اینطوری شدید؟
       -(تعجب) وا!چه جوری شدم دخترم؟
        .......... شدید.

  جای خالی را  اگه دوست داشتید پر کنید.ممنون میشم ازتون.

    التماس دعا ....
      یامحمد وعلی


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]


<      1   2   3